top of page
Unboxing

ລູກຄ້າ
ຂອງ

ສິລິ

ທຸກໆຄໍາເວົ້າຂອງລູກຄ້າ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ Siri ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເພື່ອສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີມງານ Siri ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກທ່ານ. ແລະຍິນດີຕ້ອນຮັບຄໍາຄິດເຫັນຂອງທ່ານສະເຫມີ.

ຂອບໃຈ ສໍາລັບທຸກໆຄໍາ

ຫຼາຍກວ່າ 100 ທຸລະກິດເລືອກ Siri .

review.002.jpeg
review.003.jpeg
reviewsirip.003.jpeg
reviewsirip.004.jpeg

ເພີ່ມເຕີມ
 

Open Book
siri review v.2_edited.png

ຊື່, ຊື່

Siri, ການບໍລິການແມ່ນໄວຫຼາຍ.

ໃຊ້ບໍລິການໄປຮັບສິນຄ້າຢູ່ສະຖານທີ່.

ມັນ ປອດໄພຫຼາຍ ສຳລັບສະຖານະການປັດຈຸບັນ.

รูปรีวิว_edited.jpg

ຊື່, ຊື່

ບໍລິການໄວຫຼາຍ

ມັກມັນສະດວກຫຼາຍ

รูปรีวิว_edited.jpg

ຊື່, ຊື່

ແບ່ງປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ລູກຄ້າເວົ້າກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຄລິກສອງເທື່ອ, ຫຼືຄລິກແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຂອງທ່ານ.

bottom of page