top of page
Smiling Person Standing In Front Of Container Yard

ສິລິ
ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
& ການ​ຂົນ​ສົ່ງ

ພວກເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈັດຊື້. ຮັບສັ່ງສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າທຸກປະເພດ ຂໍ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ພາ​ສີ​ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ​

01

บริการ จัดหาซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการ

02

บริการ นำเข้า-ส่งออกสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ 

03

บริการ ขอเอกสารใบอนุญาตต่างๆ เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

04

บริการ เดินเอกสารและพิธีการด้านศุลกากร

bottom of page